นโยบายการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า ภายใต้ยี่ห้อ QOOVI  ที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทย

โดยบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

การรับประกันสินค้าแต่ละชนิดของเครื่องหมายการค้า QOOVI  จะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าตามหลักฐานการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นที่ออกโดยร้านค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเริ่มนับจากวันที่ในเอกสารบริษัทได้จัดจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย ครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากข้อบกพร่องในการผลิต วัสดุหรือชิ้นส่วนบกพร่อง

 1. ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าทั่วไป (ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว) บริษัทรับประกันสินค้า ภายใน 1 ปี สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้  โดยสินค้าที่เปลี่ยนจะต้องประกอบด้วย สินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีสติกเกอร์รับประกันของบริษัทในสภาพสมบูรณ์ และ ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดยร้านค้าอย่างถูกต้อง

*แต่หากในกรณีทางเทคนิคตรวจพบความชื้นในตัวสินค้า ทางบริษัทขอยกเว้นการให้เปลี่ยนสินค้า ถือว่าประกันสินค้าได้สิ้นสุดลงทันที

 1. ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าที่มีแบตเตอรี่ในตัว

บริษัทรับประกันสินค้า ภายใน 6 เดือน  สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้  โดยสินค้าที่เปลี่ยนจะต้องประกอบด้วย สินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีสติกเกอร์รับประกันของบริษัทในสภาพสมบูรณ์ และ ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดยร้านค้าอย่างถูกต้อง

*แต่หากในกรณีทางเทคนิคตรวจพบความชื้นในตัวสินค้า ทางบริษัทขอยกเว้นการให้เปลี่ยนสินค้า ถือว่าประกันสินค้าได้สิ้นสุดลงทันที

เงื่อนไขการประกันของผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุม ดังต่อไปนี้

 1. ผลิตภัณฑ์เกิดชำรุดจากการใช้งานของผู้ซื้อ เกิดการฉีกขาด ตกหล่น มีร่องรอยกระแทกของพื้นผิวภายนอก
 2. การรับประกันไม่ครอบคลุม การเปลี่ยนแปงของสีพื้นผิว การเสื่อมสภาพของพื้นผิว โดยอุปกรณ์ไม่ชำรุด
 3. ไม่มีบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ที่มีสติเกอร์การรับประกันของบริษัท มาแสดง
 4. หากหมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเลขรหัสอุปกรณ์เสริมหมายเลข SN / รหัสสินค้า หรือตรารับประกัน (ฉลากฉีกขาดถือเป็นโมฆะ) ถูกออกลบล้างหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่สมบูรณ์
 5. การถอดชิ้นส่วนซ่อมแซมการดัดแปลงปรับเปลี่ยน โดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. พบปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้งานหรือความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลของอาหารหรือน้ำ(ของเหลว) การกัดกร่อน การเกิดสนิมหรือการใช้แรงดันไฟฟ้า
 7. ความเสียหายที่เกิดจากความเสียหายของสงคราม เพลิงไหม้ ไต้ฝุ่น น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติ
 8. ความเสียหายที่เกิดจากไฟกระชากหรือปัญหาไฟฟ้ากระแสสลับอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม
 9. จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์ ความไม่สะดวกใช้ และการสูญหายหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้

หากลูกค้าไม่มีหลักฐานการซื้อและการรับประกัน หากไม่มีหลักฐานการซื้อ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะถือว่าการรับประกันไม่มีผล บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้า

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางด้านล่าง

เบอร์โทรศัพท์

เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00-18.00 น.

เว็บไซด์ www.Qoovi.in.th

Line Official : @